№558 від 19.06.2020 Про внесення змін до районної програми розвитку та фінансової підтримки коммунального некомерційного підприємства «Рокитнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рокитнівської районної ради на 2018 - 2020 роки

УКРАЇНА

Рокитнівська районна рада

Сьоме скликання

(п’ятдесят перша (позачергова) сесія)

 

РІШЕННЯ

від 19 червня 2020 року                                                                                   № 558

 

Про внесення змін до районної програми

розвитку та фінансової підтримки

 коммунального некомерційного підприємства

«Рокитнівський  районний центр

первинної медико-санітарної допомоги»

Рокитнівської  районної ради на 2018 - 2020 роки

          Відповідно до статті 43  Закону  України «Про місцеве самоврядування в України», враховуючи клопотання КНП «Рокитнівський районний центр ПМСД» від 16.06.2020 № 407 за погодженням з президією районної ради, районна рада

вирішила: 

  1. Затвердити зміни до районної програми розвитку та фінансової підтримки коммунального некомерційного підприємства «Рокитнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рокитнівської районної ради на 2018 - 2020 роки (далі - Програма), виклавши Програму у новій редакції, що додається.
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при формуванні та внесені змін до районного бюджету на відповідний рік передбачити кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, Чорнобильської катастрофи, соціального захисту населення.

Заступник голови районної ради                                         Світлана ПАХНЮК

Додаток

                                                                               до рішення районної ради

                                                                               від 19.06.2020 № 558


Програма

розвитку та фінансової підтримки  коммунального некомерційного підприємства «Рокитнівський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рокитнівської  районної ради на 2018-2020 роки

         Кожна людина має природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутнім поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв’язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.

         Програма розроблена на підставі Конституції України, Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», листа МОЗ України від 02.02.2018 №19.1-04-158/2823 стосовно механізму фінансування комунальних некомерційних підприємств в умовах чинного законодавства та інших нормативно – правових актів, з метою забезпечення конституційного права на охорону здоров’я.

         У Програмі викладені правові, організаційні, лікувально-профілактичні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Рівненському районі, метою яких є забезпечення високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, упередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності.

         Програма спрямована на забезпечення розвитку коммунального некомерційного підприємства «Рокитнівський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рокитнівської  районної ради (далі – КНП «Рокитнівський РЦПМСД»), збереження мережі закладів охорони здоров’я відповідно до потреб територіальних громад в поєднанні з оптимізацією видатків.

         Значною складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної допомоги населенню Рокитнівського  району є допомога, яка здійснюється КНП «Рокитнівський РЦПМСД». Для надання медичної допомоги первинного рівня в Рокитнівському районі збережено структуру лікувальних закладів. Мешканців Рокитнівського  району обслуговують 9 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 26 фельдшерсько-акушерських пунктів, що сприяє як найбільш швидкому одужанню пацієнтів, покращенню їх працездатності і попередженню ускладнень захворювань та можливого виходу на інвалідність, що в свою чергу принесе району фінансове та економічне благополуччя.

          Програма розвитку та фінансової підтримки  коммунального некомерційного підприємства «Рокитнівський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рокитнівської  районної ради на 2018 - 2020 роки забезпечить надання висококваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги дорослому і дитячому населенню району, компенсації за невикористані відпустки, оновлення матеріально-технічної бази, поточного та капітальногоремонтів, реконструкції, будівництва, а також надання населенню Рокитнівського району медичних послуг.

          

Мета Програми

         Метою Програми є забезпечення надання населенню якісної медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, забезпечення фінансового ресурсу для здійснення вказаних цілей.

Завдання та напрями виконання Програми

         Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними напрямами:

забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання медичної допомоги мешканцям Рокитнівського  району, в тому числі пільгових категорій населення;

виплата компенсацій за не використані відпустки;

         оплата поточних ремонтів приміщень КНП «Рокитнівський РЦПМСД»;

         придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для потреб КНП «Рокитнівський РЦПМСД»;

         оплата капітального ремонту, капітального будівництва, придбання інших об’єктів, реконструкції КНП «Рокитнівський РЦПМСД»;

       відшкодування суб’єктам господарювання вартості витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами безкоштовно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до чинного законодавства;

        оплата медичних послуг;

        придбання обладнання і предметів довгострокового користування, транспортних засобів та їх реєстрація, перереєстрація;

         відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

Очікувані результати від реалізації Програми

         Виконання програми дозволить:

         Створити умови для стабільної роботи КНП «Рокитнівський РЦПМСД» при здійсненн ісвоєї діяльності;        

Забезпечити своєчасні розрахунки коммунального некомерційного підприємства з бюджетами всіх рівнів;

         Надати вчасне, якісне та безперебійне медичне обслуговування населення;

         Дотримуватись нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при наданні медичних послуг.

Джерела та обсяги фінансової підтримки Програми

         Видатки, пов’язані з виконанням Програми, здійснюються згідно із затвердженими в установленому порядку кошторисами та інших джерел, не заборонених чиним законодавством.

         Ресурсне забезпечення Програми передбачено в обсязі згідно з додатком.

         Впродовж року обсяг фінансової підтримки Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів може здійснюватись відповідно до рішення Рокитнівської  районної ради про внесення змін до бюджету району на відповідний рік, виходячи з наявного фінансування ресурсу місцевих бюджетів.

         Головним розпорядником коштів за Програмою є Управління соціального захисту населення Рокитнівської районної державної адміністрації. Одержувачем коштів є — комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рокитнівської  районної ради. 

Порядок використання коштів  районного бюджету, передбачених на реалізацію Програми

         Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів надається на безповоротній основі КНП «Рокитнівський РЦПМСД» в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням Рокитнівської районної ради про районний бюджет та відповідних змін до нього на відповідний рік за цією Программою.

         Фінансова підтримка виділяється для КНП «Рокитнівський РЦПМСД» на виконання завдань, які виникають в процессі господарської діяльності, напрям яких відповідає меті і завданням цієї Програми.

Координація та контроль за виконанням Програми

         Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює  Управління соціального захисту населення Рокитнівської районної державної адміністрації.        

         Головний розпорядник коштів щомісячно проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності отримувача фінансової підтримки, стану та ефективності використання бюджетних коштів на надання фінансової підтримки та надає пропозиції щодо коригування суми фінансової допомоги.

Заступник голови районної ради                                      Світлана ПАХНЮК

                                                                                                             Додаток  2

                                                                                                              до рішення районної ради

                                                                                                      від 19.06.2020 № 558     

 

Прогнозовані обсяги                            

                                                           фінансової  підтримки для виконання завдань Програми

Завдання

 

Орієнтовані обсяги фінансової підтримки за роками, тис. грн.

 

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

1.

Заробітна плата та виплати, які несуть не постійний характер

-

-

75

2.

Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання медичної допомоги мешканцям Рокитнівського району, в тому числі пільгових категорій населення (лікарських засобів, виробів медичного призначення, дрібний медичний інвентар, малоцінне медичне обладнання, вакцини, імунобіологічні препарати).

900

600

720

3.

Оплата поточних ремонтів приміщень комунального некомерційного підприємства

100

100

100

4.

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для потреб комунального некомерційного підприємства (господарчих, будівельних,електротоварів, меблів та інших малоцінних предметів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів, канцелярського приладдя, бланків та інших товарів).

900

600

736,5

5.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання оргтехніки, придбання дороговартісного медичного обладнання, автомобілів).

300

300

300

6.

Оплата капітального ремонту, капітального будівництва, придбання інших об’єктів, реконструкції будівель комунального некомерційного підприємства

100

100

100

 

Всього:

2300

1700

2031,5

           

Заступник голови районної ради                                     Світлана ПАХНЮК

 

 

 

                                                                                                 

Календар публікацій

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι